On Tour in Europe
 Clayton-Hamilton

Jazz Orchestra 

feat.
Dee Dee Bridgewater &
Akiko Tsuruga

 

October/November 2020

 

 Europe

 

 

 


Maria João

 

 

Maria João
&
André Mehmari

 

October 2019

2020

 

 

September 2019

 

Europe

 

 

 

Europe 

 

 


 Brianna Thomas

2019/2020

 

 Europe 


Dock In Absolute

2019/2020

Europe
 

 

 


Guy Mintus

2019/2020

Europe

 

 

 


Gerald Clayton

2020

Europe