On Tour in Europe
 Clayton-Hamilton

Jazz Orchestra 

feat.
René Marie &
Akiko Tsuruga

 

On Tour
7 – 26 November 2020

 

 Europe

 

 

 


Maria João

 

 

 

 

On Tour
2020 

Europe

 

 

 

 

 

 


 Brianna Thomas Quintet

On Tour
13 – 29 April 2020

 

 Europe 


Gerald Clayton Quintet

On Tour
23 June – 19 July 2020

Europe
 

 

 


Guy Mintus

On Tour
May 2020

Europe