On Tour in Europe
 The Clayton-Hamilton

Jazz Orchestra: Jazz Power & Soul 

feat. René Marie &
Akiko Tsuruga

 

On Tour
7 – 26 November 2020

 

 Europe

 

 

 


Maria João

 

 

 

 On Tour
Fall 2020 & Spring 2021 

Europe

 

 

 

 

 

 


 Brianna Thomas Quintet

On Tour
Fall 2020 & Spring 2021

 

 Europe 


Gerald Clayton Quintet

On Tour
Fall 2020 & Spring 2021

Europe
 

 

 


Guy Mintus

On Tour
Fall 2020 & Spring 2021

Europe